Projekt "I my chceme pracovat..."

I my chceme pracovat...!
Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na přenos dobré praxe v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením.
Projekt je rozdělen do tří částí:


1) Přenos metod, forem a způsobů komunikace a spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, veřejnou správou a potenciálními zaměstnavateli zaměřené na navázání spolupráce za účelem pracovního uplatnění osob s mentálním postižením založené na místním partnerství. Přenos dobré praxe se bude týkat také oblasti vytváření pracovních míst pro osoby s mentálním postižením formou sociálního podnikání.

2) Přenos nové metody měření celospolečenského dopadu aktivit podporujících zaměstnatelnost osob s postižením - tzv. analýzy společenské návratnosti investic (SROI - social return of investment). Tato analýza umožňuje vyčíslit náklady a přínosy společnosti (včetně veřejných rozpočtů) generované vytvořením pracovních míst pro osoby s postižením.

3) Zpracování věcného návrhu novelizace legislativy (zejm. zákona o zaměstnanosti) se zavedením hrazení podílu "společenských nákladů" zaměstnávání osob s postižením z veřejných zdrojů.
Inovace budou získány především na 4 zahraničních studijních cestách, kterých se zúčastní celkem 36 osob.
Inovace budou zpracovány formou 10 příkladů dobré praxe, Příručky dobré praxe v oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením v Německu a Velké Británii, příručky Metodika SROI, informačního materiálu o analýze SROI a analýzy věcného záměru novelizace legislativy včetně vyčíslení dopadu navrhovaných změn na státní rozpočet ČR.
Inovace budou šíreny prostřednictvím speciálního portálu www.sroi.cz, 1 celostátní konference, nejméně 6 seminářů a nejméně 5 kulatých stolů, kterých bude účastnit také 6 lektorů ze zhraničí.Realizátor projektu:

Základní škola a Praktická škola Svítání, o. p. s.
Komenského 432
530 03 Pardubcice

Partneři projektu:


Projektový manažer:

Mgr. Petra Vondráčková - vondrackova@konep.cz
tel: 608 815 159

Koordinátor partnera:

Bc. Jana Machová - machova@konep.cz
tel: 774 412 876

Kontaktní osoba:

Blanka Bízová - bizova@khkpce.cz

tel. 724 613 030

Rychlé odkazy

AXIGON - Centrální registr firem HK ČR

Centrální registr firem
Hospodářské komory ČR

 

 

 

 

 

  

   

 


 

 

 

Statistický bulletin Pardubického kraje

 

 

 

 

 

       

TOPlist