Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Důležitá informace od MVČR: Program kvalifikovaný zaměstnanec

V souvislosti s odlivem zahraničních pracovníků a jejich návratem do vlasti z důvodu šíření koronavirové nákazy, jsme byli informováni ze strany MV ČR o následují změně v podmínkách Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

 

Zaměstnanec, který získal zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, může v období od 20. března 2020 až do ukončení nouzového stavu, v kterém se aktuálně Česká republika nachází, změnit svého zaměstnavatele i před uplynutím 6 měsíční lhůty, po kterou by dle podmínek Programu kvalifikovaný zaměstnanec na svého zaměstnavatele měl být fixován.

 

Níže naleznete oficiální text a odkaz na internetové stránky MV ČR, kde je text publikován.

 

Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.

Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.

 

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

Dále si Vás dovolujeme informovat, že Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními resorty vytvořilo a na svých internetových stránkách zveřejnilo bližší informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké/modré karty v případě, že se nový zaměstnavatel podílí na krizových opatřeních.

 

https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnavatel-provadejici-ci-napomahajici-k-provadeni-krizovych-opatreni.aspx

 

Možnost zrychlené změny zavedlo krizové opatření přijaté usnesením vlády č. 267.

Čl. III: Vláda nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením.

 

Na webu MV je upřesněno, kdo je za zaměstnavatele podílejícího se na provádění krizových opatření považován, co musí cizinec splnit a k dispozici je i vzor prohlášení jeho zaměstnavatele, že se podílí na krizových opatřeních.

Související soubory