Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Výstupy z projektu s názvem Krajská rodinná politika

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje se na podzim loňského roku účastnila projektu s názvem „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (zkráceně „Krajská rodinná politika“) pod záštitou MPSV „Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti“. V rámci projektu byl vytvořen přehledový leták pro zaměstnavatele viz příloha. Jedná se o informační leták, který využívá know-how z online workshopů, na kterých se zaměstnavatelé, jako důležití aktéři rodinné politiky, spolupodíleli, a které se uskutečnily za jednotlivé kraje. Naleznete v něm obecná doporučení zavedení vybraných opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života, několik informací a webových odkazů.

V rámci projektu se také pravidelně zveřejňují důležité webové odkazy pro zaměstnavatele pro usnadnění vyhledávání informací k vládním opatřením i doporučeným postupům vzhledem k aktuálnímu dění kolem pandemie COVID-19 - http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/prehled-webovych-odkazu-nejen-pro-zamestnavatele

Na webových stránkách naleznete také příklady dobré praxe z oblasti slaďování pracovního a rodinného života, mj. videospoty - http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni-3/dokumenty-ke-stazeni-10

A řadu dalších příkladů dobré praxe, které mohou sloužit jako možná inspirace při zavádění nástrojů slaďování pracovního i rodinného života - Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích (mpsv.cz).Související soubory