Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje

Projekt: Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje
Reg. č.:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010842

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK Pk) je v období od 1. června 2019 do června 2022 realizátorem projektu Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK PK, který mohou členské firmy využít ke vzdělávání svých zaměstnanců bez zbytečné byrokracie. V celkem 4 okruzích – IT dovednosti, jazykové vzdělávání, měkké a manažerské dovednosti a právní a ekonomické kurzy – se nabízí celkem 104 témat, na školení máme alokované prostředky v řádu několika milionů korun. Podrobné informace naleznete v přiložených souborech tohoto článku.

Související soubory