Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Aktuální informace pro exportéry: webináře, konzultace s ekonomickými diplomaty

Exportní webináře a individuální konzultace s ekonomickými diplomaty

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR pro vás připravilo on-line webináře a konzultace k exportním příležitostem v zahraničí pro české firmy a podnikatele. 

 

Seminář zaměřený na Indii

Příští středu 22.9. se bude na MZV pořádat seminář zaměřený na Indii. Pozvánka je k dispozici na webových stránkách export.cz: https://www.export.cz/akce/seminar_prilezitosti_pro_ceske_firmy_v_indii/

Na semináři vystoupí ekonomičtí diplomaté ZÚ Dillí a vedoucí kanceláře CzechTrade v Bengalúru (prostřednictvím videokonference). Firmy se registrují na adrese AkceOED@mzv.cz a mohou se zúčastnit osobně v Černínském paláci nebo online.

 

Doprovodná podnikatelská mise ministra zahraničních věcí ČR Jakuba Kulhánka do Ázerbájdžánu a Arménie

  • dovolujeme si Vás pozvat na doprovodnou podnikatelskou misi ministra zahraničních věcí ČR Jakuba Kulhánka v termínu 29. září – 1. října 2021 do Ázerbájdžánu a Arménie, jejíž organizací byla pověřena Hospodářská komora ČR. Tato doprovodná podnikatelská mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, se uskuteční speciálním letadlem a v rámci jejího programu budou organizována podnikatelská fóra a B2B jednání v Baku a v Jerevanu. Mise by měla    být zaměřena především na dopravní průmysl a infrastrukturu, energetiku, stavební průmysl, zdravotní a farmaceutický průmysl, zemědělský a potravinářský sektor, vodohospodářství a další obory.

 

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty viz související soubory:

  • vyplněnou závaznou přihlášku,
  • firemní profil v Aj(v editovatelné verzi),
  • snímek pro prezentaci,
  • scan cestovního pasu*(strana s fotografií),
  • foto účastníka v min. rozlišení 300 DPI,
  • scan certifikátu o plné vakcinaci proti Covid-19

na e-mail javorova@komora.cz, a to nejpozději do 15. 9. 2021. Místa budou obsazována do naplnění přidělené kapacity.

Záloha na účastnický poplatek činí 1150,- EUR (či po dohodě ekvivalent 29.900,- Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 1035,- EUR (či po dohodě ekvivalent 26.910,- Kč). Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování, podíl na místních transferech, vízové poplatky, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

* Zastupitelský úřad doporučuje, aby cestovatelé neměli v pase vstupní razítko z předchozí cesty do Arménie. Ázerbájdžánská strana na tuto skutečnost reaguje citlivě. Vzhledem k vízové povinnosti v Ázerbájdžánu bude třeba následně dodat pas účastníka fyzicky na HK ČR. Příslušné instrukce zašleme ihned po potvrzení přihlášky.

 

Seznam všech akcí naleznete na stránkách https://www.export.cz/akce/, které jsou pravidelně doplňovány.

Nabídka pomoci Evropského fondu pro přizpůsobení globaliaci

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) nabízí pomoc zaměstnancům podniků, které musely, například kvůli omezením spojeným s COVID-19, propustit více než 500 pracovníků, včetně dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli daného podniku.

Více informací naleznete na našem webu: https://www.zdechovsky.eu/aktuality/forma-pomoci-pro-vetsi-podniky-evropsky-fond-pro-prizpusobeni-se-globalizaci-egf.

Související soubory