Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK) připravila pro své členy další projekt na podporu jejich podnikání.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. KHK pro své členy připravila projekt právní pomoci spočívající v konzultaci základních právních dotazů. Pro objednané členy KHK Pardubického kraje jsou konzultace vždy bezplatné a mohou se týkat všech oblastí práva.

V případě zájmu o využití služeb LegalPointu prosíme členy o objednání u paní Petry Horové, email horova@khkpce.cz, na konkrétní termín porady, při které budou probrány základní atributy dotazů s případným nasměrováním řešení. V rámci LegalPointu nebude prováděno zastoupení ve sporech.

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje slouží jako konzultační platforma, která má napomoci zejména k rozvoji podnikání členů a k ochraně jejich zájmů a aktivit.

Konzultace probíhají v prostorách advokátní kanceláře PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. v Pardubicích, na adrese Svaté Anežky České 32, a to v níže uvedených termínech.

TERMÍNY na rok 2018

15. března    13:30 – 15:00 hod
29. března    13:30 – 15:00 hod
12. dubna     13:30 – 15:00 hod
26. dubna     13:30 – 15:00 hod
10. května    13:30 – 15:00 hod
24. května    13:30 – 15:00 hod
  7. června    13:30 – 15:00 hod
28. června    13:30 – 15:00 hod
12. července 13:30 – 15:00 hod
  9. srpna       13:30 – 15:00 hod
30. srpna       13:30 – 15:00 hod
13. září          13:30 – 15:00 hod
27. září          13:30 – 15:00 hod
11. října         13:30 – 15:00 hod
25. října         13:30 – 15:00 hod
  8. listopadu  13:30 – 15:00 hod
22. listopadu  13:30 – 15:00 hod
  6. prosince   13:30 – 15:00 hod

Související soubory