Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Elektronické mýtné

Elektronické mýtné

Česká republika od 1. prosince letošního roku přešla na nový mýtný systém. Původní mikrovlnnou technologii společnosti Kapsch nahradil satelitní systém konsorcia CzechToll / SkyToll.


Komu je určeno

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří užívají zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Základní informace k satelitnímu mýtnému systému

 • Provoz nového satelitního mýtného systému byl v ČR zahájen 1. prosince 2019
 • Vratná kauce za jednu palubní jednotku činí 2 468 Kč
 • Bankovní záruka kryje pouze spotřebované mýtné, vratná kauce se hradí zvlášť
 • Pro vystavení bankovní záruky se musí použít pouze jednotný formulář dostupný na www.mytocz.eu
 • V případě, že jako provozovatel vozidla již máte registrovanou bankovní záruku u bývalého provozovatele mýtného systému a chce bankovní záruku využívat i nadále, musíte si u své banky vyřídit dodatek ke své stávající bankovní záruce na tomto formuláři
 • Nechcete-li využívat bankovní záruku nebo je pro Vás její vyřízení komplikované, poté využijte PROFIT KARTU.
 • Palubní jednotky vyžadují trvalé elektrické napájení prostřednictvím palubní zásuvky (12/24V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy vozidla (na 15 kontaktních místech lze zakoupit speciální kabelovou sadu pro trvalé napájení palubní jednotky)
 • Od 1. ledna 2020 dojde k rozšíření zpoplatněných úseků o vybrané silnice 1. třídy o dalších 860 kilometrů
 • Původní palubní jednotky (vydávané společností KAPSCH) byly funkční jen do 30. listopadu 2019
 • Sazby mýtného se od 1.12.2019 nemění
 • Placení mýtného probíhá v režimu PRE-PAY nebo POST-PAY
 • Minimální částka pro předplacení mýtného je 1 000 Kč
 • Provozovatelé, kteří mají vozidla osvobozená od zpoplatnění, mohou i nadále používat stávající palubní jednotky KAPSCH do konce jejich životnosti a to i po 1.12.2019. V současné době není nutné tyto jednotky měnit.

Potřebné doklady k registraci vozidel do nového mýtného systému

 • Rozsah vyžadovaných dokladů pro provedení úspěšné registrace do nového mýtného systému se oproti původnímu systému nezměnil

Registrace do satelitního mýtného systému

Kde vyřídíte:

Mapa distribučních a kontaktních míst

Na kontaktních místech je možné:

 • Zaregistrovat se do satelitního mýtného systému
 • Uzavřít smlouvy v režimu následného placení (režim POST-PAY)
 • Předplatit si kredit v režimu placení předem (režim PRE-PAY)
 • Zaplatit kauci a vyzvednout si příslušnou palubní jednotku
 • Vytvořit si rezervaci on-line a přijít si vyřídit registraci pohodlně v předem stanoveném termínu
 • Zakoupit si montážní sadu pro trvalé zapojení palubní jednotky do napájecí elektrické soustavy vozidla
 • Získat další informace o satelitním mýtném systému a obdržet informační materiály
 • Dodatečně zaplatit dlužné mýtné do původního mýtného systému KAPSCH (jen do 31.1.2020)

Vracení palubních jednotek (původní mýtný systém):

Původní palubní jednotky (KAPSCH) lze vrátit:

 • pokud nejsou expirované (byla provedena mýtná transakce během předchozích 12 měsíců)
 • jsou-li čisté a nepoškozené
 • na 25 distribučnéch místech (jen do 31.1.2020)
 • na 15 kontaktních místech (jen do 31.1.2020)
 • poštou na Centrální sběrné místo: MYTO CZ, P. O. Box 33, 130 11 Praha 3 (nejpozději do 31.5.2020)

Co je potřeba k vrácení:

 • originální velký nebo malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • nemáte-li doklady od vozidla, poté je nutné předložit doklad totožnosti
 • u jednotek vydaných na firmu – výpis z Obchodního rejstříku nebo výpis ze Živnostenského rejstříku nebo plnou moc s úředně ověřeným podpisem pro zmocněnce
 • PLATEBNÍ KARTA – doporučujeme, pokud byla kauce za OBU či kredit placen v hotovosti, finanční prostředky Vám budou vráceny na účet dané karty

Upozornění:

Pro úspěšné vrácení kauce musí být původní jednotky nepoškozené, funkční, čisté a nesmí být expirované, tj. vracená jednotka musela provést alespoň jednu mýtnou transakci za posledních 12 měsíců. V opačném případě dojde k propadnutí kauce ve výši 1 550 Kč.

 

Kontakty

Webový portál a zákaznická linka MYTO CZ

Pro dotazy a oficiální informace týkající se provozu nového mýtného systému využijte www stránek: www.mytocz.eu, e-mail: info@mytocz.eu a zákaznické linky: +420 243 243 243

Kontaktní místo KHK Pk:

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
Náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 613 782, e-mailem: mytne@khkpce.cz nebo khkpce@khkpce.cz

 

 

Související soubory

NOVÉ MÝTO - Leták
NOVÉ MÝTO - Plná moc
NOVÉ MÝTO - Hromadná plná moc
NOVÉ MÝTO - Bankovní záruka
NOVÉ MÝTO - Dodatek k bankovní záruce
NOVÉ MÝTO - Čestné prohlášení o trvale manipulační značce
NOVÉ MÝTO - Odvolání plné moci
NOVÉ MÝTO - Reklamace, stížnost, podnět, žádost
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o používání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Tabulka tarifů za mýtné úseky
Kontaktní místa
Distribuční místa
Smkuvní podmínky platné od 25.5.2018
Tabulka Emisních tříd
Návod na Úhradu nesrovnalostí
Dohoda o podmínkách následného placení tankovací karta
Dohda o podmínkách následného placení Bankovní záruka
Evidence vozidla pro režim placení převodem
Reklamace (služby, vyúčtování, žádost o informace)
Plná moc