Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Důležitá informace od MZV: Částečné obnovení vydávání pracovních povolení na Ukrajině

Tímto bychom Vás rádi informovali o plánovaném částečném obnovení vízové agendy na GK Lvov ke dni 22. 5. 2020.
Vízová agenda na GK Lvov bude obnovena v šíři předpokládané v bodech I./10. a I./11. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 5. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN).

Ve vztahu k Programu kvalifikovaný zaměstnanec to bude znamenat následující:

- nové žádosti budou přijímány na GK Lvov pouze tehdy, pokud se jedná o cizince, kteří by měli v ČR vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, konkrétně se jedná o zaměstnání v následujících oborech dle klasifikace CZ-ISCO:
5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče,
5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče,
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby

-budou obnovena řízení(resp. bude pokračováno v řízení) o žádostech podaných na GK Lvov, která byla zahájena (resp. žádosti nabrány) v době před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020.
V praxi to tedy znamená, že bude pokračováno v řízeních o žádostech nabraných přes Program kvalifikovaný zaměstnanec před 14. 3. 2020.

- žadatelé, kteří byli před 14. 3. 2020 do Programu zařazeni, ale zatím nepodali žádost, prozatím k podání zváni nebudou. Výjimku tvoří pracovníci ve zdravotnictví či sociálních službách.


Ostatní vízová agenda na GK Lvov
V souvislosti s částečnou obnovou vízové agendy na GK Lvov dále dojde s účinností od 22. 5. 2020 mj. k obnově příjmu nových žádostí o dlouhodobá i krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání. Sezónním zaměstnáním se rozumí zaměstnání v odvětví závislém na ročním období, které není delší než 6 měsíců. Konkrétně se jedná o následující odvětví dle CZ-NACE: 01 - rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 02 - lesnictví a těžba dřeva, 55 - ubytování, 56 - stravování a pohostinství a 93 - sportovní, zábavní a rekreační činnosti (viz vyhláška č. 322/2017 Sb.).  


Vízová centra na Ukrajině
Prozatím zůstávají  z rozhodnutí příslušných orgánů Ukrajiny uzavřena, vše bude tedy prozatím probíhat napřímo přes GK Lvov.


Další rozšiřování vízové agendy na GK Lvov/ resp. na dalších zastupitelských úřadech
O dalším rozšiřování vízové agendy na GK Lvov i dalších ZÚ bude MZV informovat prostřednictvím svých webových stránek a webových stránek ZÚ.