Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Návrh spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR

Vážená paní, vážený pane,

 

dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Cílovou skupinou této organizace jsou všichni lidé se zdravotním postižením v celé republice, kterých je zhruba 1 milion. Národní rada má dosah nejen na tyto lidi, ale i na jejich rodinné příslušníky a pečující osoby – komunikuje s nimi přímo, prostřednictvím médií, prostřednictvím svých členských organizací a v neposlední řadě prostřednictvím celorepublikové sítě poraden.

 

Co může Národní rada firmám v rámci spolupráce nabídnout?

 

  • zlepšování pozitivního vnímání firem u cílové skupiny osob se zdravotním postižením a seniorů, a to formou propagačních článků či reklamy v celorepublikovém časopise Mosty https://nrzp.cz/casopis-mosty/
  • propagace firmy či umístění reklamního banneru na regionálním informačním portálu pro Královéhradecký a Pardubický kraj -  www.duhovenoviny.cz
  • zveřejnění poděkování v propagačních materiálech NRZP ČR (informační tabule, letáky, výroční zpráva, propagační letáky, elektronické podpisy v e-mailové korespondenci)
  • umístění firemních propagačních materiálů a roll-upů v prostorách konání hromadných akcí NRZP ČR (udílení ceny Mosty, udílení ceny Duhové křídlo, festivaly, benefiční představení, konference….)

 

Tato spolupráci může být realizována např. na základě smlouvy o reklamě.

 

Dále Národní rada nabízí kurzy či videokurzy pro zaměstnance firem na téma, jak komunikovat s lidmi se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, jak se chovat k seniorům atd. Úhradu těchto kurzů si mohou firmy vykázat jako čerpání náhradního plnění.

S ohledem na cílovou skupinu je možná spolupráce i v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V případě Vašeho zájmu Vám zástupci národní rady mohou doporučit některé z jejích klientů jako potenciální zaměstnance Vaší společnosti.  Je možné také zprostředkovat výhodný balíček inzerce na webu www.praceprozp.cz , opět formou náhradního plnění.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci se prosím obraťte přímo na Mgr. Radku Svatošovou, ředitelku odboru marketingu – kontakt: r.svatosova@nrzp.cz