Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

PC a notebooky do škol od firem

Vážené členky a členové,

 

v této nelehké době, kdy každý má nepochybně starosti se svými blízkými i s organizací vlastního podnikání, se na Vás obracíme s prosbou o pomoc školám v našem kraji, které aktuálně řeší nedostatek technického vybavení (PC, notebooky, tablety) pro zajištění povinné distanční výuky.

 

Podzimní uzavření škol s sebou ponese problém zabezpečení technického vybavení pro online výuku takřka na všech typech škol. Nadcházející situace tak může vést k dalšímu nežádoucímu prohlubování nerovností ve vzdělávání z důvodu chybějícího vybavení pro výuku na dálku. Proto bychom velmi rádi pomohli školám v jejich stávající situaci. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s Odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje si Vás dovoluje oslovit s žádostí o pomoc s pořízením technologií pro školy, které by žákům umožnily zapojit se do online výuky.

Výzva pomoci školám je otevřena všem, firmám i jednotlivcům, kteří se rozhodnou přispět darem nové nebo použité výpočetní techniky. Školy uvítají i repasované zařízení, které svou úlohu pro zajištění výuky na dálku splní stejně dobře.

 

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje má zmapovanou situaci technické vybavenosti v jednotlivých školách a propojil by dárce přímo se školami. Pro urychlení procesu by forma předání byla řešena darem pro konkrétní školu.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Silvie Anýžová
Odbor školství KrÚ Pk
Oddělení organizační a vzdělávání
silvie.anyzova@pardubickykraj.cz
tel. 466026232

 

Pokud se rozhodnete zapojit do naší výzvy, věřte, že napomůžete dobré věci a smysluplnému propojení firem a škol v regionu. Stejně tak budeme rádi i za sdílení informace o této výzvě.