Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Projekt úřadu práce OUTPLACEMENT

Úřad práce ČR Vám touto cestou představuje nový celorepublikový projekt OUTPLACEMENT, který pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům nejen ustát koronavirovou krizi, ale také reagovat na změny na trhu práce. Zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době, nebo mají smlouvu na dobu určitou, mají díky tomuto projektu šanci najít si nové místo ještě před koncem pracovního poměru. Zaměstnavatelé si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které by už jinak nebyla práce tím, že je budou moci přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou díky tomuto projektu expandovat a přijímat nové zaměstnance, jelikož Úřad práce ČR přispívá na jejich mzdy.

Podrobné informace o projektu nelznete v následujících spotech a taktéž v příloze:

https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videa#outplacement

https://up.mpsv.cz/orgs/gr/usek-ict/SitePages/DomovskaStranka.aspx?RootFolder=%2Forgs%2Fgr%2Fusek%2Dict%2FOdbor%20ICT%2FPORT%C3%81L%2FVidea%20z%20webu&FolderCTID=0x012000C9E185D29F5999458184F5D2B5CB0D80&View=%7B1582FEA1%2D5AF1%2D48F7%2D9F85%2D5EE08A2819D3%7D

Videospoty  jsou dostupné i na webu - https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky-videa a na FB - https://www.facebook.com/uradprace.cr.

Související soubory