Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Výzva k zapojení do projektu „Karneval tradic“

Destinační společnost Východní Čechy jako vedoucí partner projektu společně s Dolnoslezskou turistickou organizací realizuje projekt „Karneval tradic“ v rámci česko-polského programu Interreg V A Česká republika – Polsko. Cílem projektu je zintenzivnění a zefektivnění propagace tradic, řemesel a muzeí na území Pardubického kraje a Dolního Slezska pod společnou značkou nového přeshraničního produktu Karneval tradic.

Pro koho je výzva určena?

  1. Nositele uděleného titulu Ministerstva kultury „Nositel tradice lidových řemesel“
  2. Nositele titulu uděleným Pardubickým krajem „Nositel tradic“
  3. Výrobce, který umožňuje vyzkoušení řemesla či tradice nebo exkurzi návštěvníkům
  4. Muzeum, které se zaměřením váže k tradicím a řemeslům
  5. Muzeum, které je přístupné alespoň 5 měsíců v roce
  6. Muzeum, které nabízí nějakou formu prohlídky (komentovaná, audio průvodce, tištěný průvodce)

Jak se do projektu zapojit?

Co nabízíme?

  • bezplatnou propagaci:
  • o online –na webové stránce a sociálních sítích (Facebook a Instagram) nového přeshraničního produktu, vč. portálů partnerů
  • o offline – katalog přeshraničního produktu Karneval tradic obsahující tradice, řemesla a muzea v ČR i Polsku – distribuce: na prezentačních akcích a v informačních center v ČR a Polsku, prezentace objektů přeshraničního produktu na prezentační akcích partnerů a veletrzích, DS Východní Čechy, Dolnoslezské turistické organizace), možnost prezentace pro presstripy (zahraniční novináře)

Dle rozpočtu projektu se do výzvy může přihlásit 30 subjektů.

Projekt bude realizován do 31.10. 2023.

 

Související soubory