Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Muzeum TT modelů - podpora projektu

Projekt muzea není jen pouhá výstava sbírky, ale muzeum s příběhem. Má za úkol najít v mladých lidech zájemce o techniku a železnici především. Svým způsobem napomáhá k řešení letitého problému kádrů v oboru dopravy a dopravní techniky. Spolek má v plánu muzeum postupně vybavovat. Měl by tam být velký sál se 40 výstavními skříněmi, kam lze umístit až 2000 modelů. V návrhu jsou vitríny, které s exponáty svisle pohybují nahoru a dolů, aby je mohli mít ve výšce očí dospělí i děti nebo návštěvníci na vozíku. Muzeum bude moderní, tzv. nové generace, kde se prezentace fyzických exponátů prolne s audiovizuálním zobrazením, ale zároveň si návštěvníci mohou i s modely zajezdit.

Aktivní účast v modelařině stimuluje k tvůrčímu myšlení, plánování a schopnosti organizace.

Tím, že jde o týmovou práci, učí i komunikaci, osobní disciplíně a zodpovědnosti.

Ryze technické přínosy:

 • Manuální zručnost a s tím spojená trpělivost
 • Základy elektroniky a digitalizace
 • Rozvoj softwarové gramotnosti a používání IT
 • 3D modelování, představivost
 • Fotografování v různých režimech a světelných podmínkách
 • Videotechnika v různých podobách
 • Pochopení reálných stavebních parametrů liniových i občanských staveb
 • Přepravní a logistické vazby – reálné a jejich aplikace v modelu
 • Práce s kovem, dřevem, plastem, papírem
 • Práce s barvami a jejich aplikací, tiskem a obtisky

A kromě technických znalostí podporuje aktivní účast na modelářství i znalosti obecné a společenské:

 • Studium historie (železnice, provozu, průmyslu)
 • Cestování
 • Zájem o přírodní prvky a krajinu

Z výše specifikovaných důvodů je patrné, že železniční modelářství má velký potenciál vzbudit v dalších generacích zájem o technické obory a zároveň prohloubit zájem o aktivní zapojení do společenského života.

Náplň a zaměření muzea je v souladu se zájmy Pardubického kraje, Správy železnic, záštitu přislíbilo i ministerstvo dopravy.

Jako každý projekt v začátku, i tento potřebuje investiční pomoc pro rychlejší start a zvýšení atraktivity pro návštěvníky.

Pro konkrétní možnosti a reciproční podmínky spolupráce kontaktujte prosím: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, petr.novotny@ttmuzeum.cz, mobil: +420 603 877 187

Související soubory